ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Μ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΚΑΛΟΓΡΙΑ BEACH ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙ ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΛΟΓΡΙΑ BEACH ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΛΟΓΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΟΓΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΛΟΓΡΙΑ BEACH – Γ’ ΦΑΣΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΩΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ