ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ, ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ, ΜΕΓΑΦΩΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 1 & 2 ΚΑΙ ΚΑΜΕΡΩΝ ΣΤΟ CCTV SR-5648 SATELLITE ENHANCEMENT PROJECT