ΚΑΛΟΓΡΙΑ

Building

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Μ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΚΑΛΟΓΡΙΑ BEACH ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙ ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΛΟΓΡΙΑ BEACH ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΛΟΓΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΟΓΡΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΛΟΓΡΙΑ BEACH – Γ’ ΦΑΣΗ